GULD

Bewell Academy & Teamkoncept Education

Bwell-modellen hjälper dig att styra och följa elevernas hälsofrämjande arbete. Bwell-metodens modellens stadga och struktur hjälper dig att ta ett helhetsgrepp på alla hälsofrämjande projekt och mäta effekterna av dem.

GULDPAKET 
Bwell metoden för skolor + två valfria kurser/ stödmaterial från Teamkoncept Education för pedagoger & elever. Dessutom ingår utbildning på plats (alternativt online)
Format

Online & på plats

Avsedd för

Pedagoger, elever & elevhälsan

Antal användare

+1000

GULDPAKET

Bwell + e-learning + utbildning

Tidsåtgång

2-8 tim

Frågor

Kontakta oss

GULDPAKET

Samarbete Bwell + Teamkoncept Education

Bwell-metoden; fysiska tester, analys, mål och planering. Nu kan man dessutom kombinera metoden med stödet från Teamkoncept Educations kursmaterial för en optimal kombination. För att ni ska komma igång på bästa sätt ingår dessutom en utbildning på plats hos er i Guldpaketet

Innehåll:

 • Motiverade elever och anställda med god självbild och bra självförtroende.
 • Stressfri skola och arbetsplats utan psykisk ohälsa och prestationsångest.
 • Ökad måluppfyllelse.
 • Samverkan utan stuprör
 • God hälsa och bra arbetssocial miljö.
 • Kombinera med två valfria kurser/utbildningar från Teamkoncept Education
 • I guldpaketet ingår dessutom utbildning på plats hos er (alt. online) för alla pedagoger eller elever.

Så fungerar det!

Bwell + Teamkoncept Education=sant

"Att kombinera analysverktyg med praktiskt exempel och utbildningar var helt suveränt för att arbeta med mer hälsa i skolan på riktigt"

 

Förbereda, planera & informera

 • Bwell-utbildning. Skolan beslutar sig för att införa Bwell-modellen.
 • Skolan gör den planering som behövs.
 • Information ges till alla på skolan och till föräldrarna om det kommande arbetet.
 • Välj två kombinationer från Teamkoncept Education
 • Utbildning på plats för alla pedagoger (Ingår i guldpaketet)
Write your awesome label here.
Write your awesome label here.

 

Fysiska tester, analys, mål & målplan

 • Idrottsläraren har nu planerat testlektioner där fysiska tester genomförs.
 • Eleverna noterar sina resultat på papper eller direkt i FMS enkla webbapp.
 • Eleven går igenom en guide med frågor och får ta ställning till om hen är nöjd med den nivå som har angetts eller om målet är att förbättra sin situation.
 • Eleven ringar in de målområden som ska förbättras.
 • Det allra viktigaste målet väljs ut och en livsstilsplan tas fram som visar hur målet ska uppnås.
 • Livsstilsplanen tas fram av eleven med det stöd som behövs.
 • När målet är nått går eleven tillbaka till sina olika förbättringsmål och väljer ett nytt mål och tar fram en ny plan.
 • Eleven kan få inspiration och stöd från Teamkoncept Educations material

 

Resultatredovisning, statistik & uppföljning

 • Resultat och statistik redovisas för skolledningen och skolans arbetslag.
 • Varje arbetslag planerar gemensamma åtgärder anpassade till elevernas behov.
 • Goda exempel på lyckosamma bra aktiviteter lyfts fram för att spridas på skolan.
Write your awesome label here.

Frågor som besvaras med modellen

Bwell-modellen hjälper elever och anställda att ta ansvar för sin fysiska kapacitet (F), mentala balans (M) och sociala kompetens (S), så att de mår och presterar bra i skolan.

Med hjälp av Bwell-modellen får man svar på följande frågor:


 • Eleven förstår hur fysisk aktivitet och goda levnadsvanor påverkar livsstil, hälsa och skolresultat.
 • Mentorn: Elevkontakter fördjupas i dialog med eleverna om deras livsstilsplaner.IdrottslärarenLäraren i idrott och hälsa får en utvecklad och mer central roll i det hälsofrämjande skolarbetet.
 • Elevhälsan avlastas och får mer tid för sitt förebyggande arbete och blir mer delaktig i skolans lärandeuppdrag.
 • Skolledningen får stadga och struktur i ett hälsoarbete tydligt kopplat till lärande.
 • Övriga blir naturlig del av skolans gemensamma hälsopedagogiska plattform.

En fortgående process...

Att arbeta med Bwell-modellen är en fortgående process där nuläget, målen och handlingsplanerna regelbundet ses över och uppdateras. Bwell-modellens webapplikation för mobil, läsplatta och dator hjälper eleven att steg för steg analysera sin situation och komma fram till konkreta förbättringar av sin fysiska, mentala och sociala kapacitet. Eleverna tar själva ansvar för genomförandet av sin Livsstilsplan. Idrottslärare, elevhälsa och mentor hjälper dem att följa upp att de är på rätt väg.

Bwell-modellen gör skillnad för både elever och personal. Alla på skolan stimuleras att arbeta tillsammans med fysisk aktivitet, hälsa och livsstil för att minska stressen, öka elevernas inlärningsförmåga och förbättra skolresultaten.

Grunden är ett hälsofrämjande och salutogent arbetssätt där utgångspunkten är varje elevs friska och starka egenskaper. FMS-modellen är unik genom att den knyter samman kroppen, livsstilen och skolarbetet till en helhet för eleven. Modellen är också unik genom att eleverna får göra fysiska tester av styrka, kondition, rörlighet och balans.

"Alla på skolan bidrar härigenom till att utveckla både sig själva och skolan utifrån en helhetssyn på kroppen, livsstilen och skolarbetet."

Hör av er så hjälper vi er vidare!

info@teamkoncepteducation.se

Tel. +468875450
namn
telefon
E-mail address
hur kan vi hjälpa er
Thank you!

Bwell

I samarbete med Teamkoncept Education
Om
Bwell-metoden är en vetenskapligt väl beprövad digital hälsotjänst som ger lust och kraft åt elever och anställda i skolor, kommuner, företag, organisationer och myndigheter. En hälsofrämjande arbetsmetod som stimulerar till större eget ansvar för fysisk kapacitet, hälsa, livsstil och arbetssocial miljö och på det sättet bidrar till ökat  välmående på skolan, på arbetet och i livet.
Created with