utbildningar & föreläsningar

Vi kommer till er...
Kombinera utbildningar & föreläsningar med våra elearningkurser. 
Att få en bra start med fördjupning ger en bättre förståelse. Vi kommer till er, utbildar och föreläser. När ni kombinerar detta med elearningkurserna får ni en ökad förståelse och perfekt start. För pedagoger & elever

motus vitae foundation

Stiftelsen för ökad hälsa i skolan

Motus Vitae Foundation skräddarsyr utbildning, föreläsningar och handledning för skolor och kommuner. Vi erbjuder processtöd för att möjliggöra nya arbetssätt som leder till att skolan kan organisera sitt hälsofrämjande arbete för ett hållbart resultat. Vi kombinerar praktiska och schematekniska lösningar baserade på modern forskning för långsiktiga och hållbara arbetssätt i skolan. 
Write your awesome label here.
martin lossman

Föreläsningar

Martin är f.d. pedagog inom idrott & hälsa, ledarskap. Idag arbetar han med föreläsningar runt om i hela landet och även utomlands. Föreläsningarna kan även kombineras med kurserna här på www.teamkoncepeducation.se. Bryta stillasittandet, puls i skolan, aktiva klassrum och hur vi kan använda lärmiljön är några områden som Martin kan hjälpa er med.   
Write your awesome label here.
Created with