Format

Onlinekurs

Avsedd för

Elever

Starting date

September
24

Alternativ

Lärarhandledning ingår

Duration

1-2 tim

Frågor

Kontakta oss

PURE FOR SURE ARNE LJUNGQVIST FOUNDATION

Dopning & Kosttillskott Gymnasium II

Få fördjupade kunskaper om dopning och riskerna med kosttillskott så att alla kan göra hälsosamma val kring vad man stoppar i sin kropp. Kursen "Dopning & Kosttillskott Gymnasium II" är en fördjupande kurs som riktar sig till elever som läser Idrott 2, Specialidrott och/eller NIU utbildningar. Detta är en fristående kurs som ej bygger på "Dopning & Kosttillskott Gymnasium"
vad vi lär oss

E-learning för elever kring dopning & kosttillskott

En utbildning som tar upp och diskuterar de övergripande frågorna och problematiken med både dopning och oavsiktlig dopning via kosttillskott, de bättre alternativen i form av mat, samt vilka lagar och regler som finns. Materialet består av informationsunderlag, kortfilmer samt diskussions- och reflektionsuppgifter.
Dopning & Kosttillskott Gymnasium II skiljer sig från Gymnasium I på så sätt att man får mer fördjupade kunskaper och även aspekten folkhälsa integreras i utbildningen. 


Innehåll:
  • Fördjupad förståelse för hur dopning påverkar oss
  • Dopning och folkhälsan
  • Oavsiktlig dopning
  • Lagar & regler
  • Vilka alternativ finns
  • Lärarhandledning ingår
  • Tillgänglig 12 mån

Pure For Sure

Arne Ljungqvist Foundation
Pure For Sure är en rörelse som initierats av Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation. Vi är en non-profit organisation som ämnar att stödja, informera och inspirera om Anti-doping

Från tidigare kursmedlemmar

Ett otroligt svårt område för oss som arbetar med idrott och hälsa i skolan. Särskilt kosttillskott och hur det påverkar eleverna. Så verktyget är perfekt och med suveräna källor.
Martin
Lärare Idrott & hälsa, högstadiet
Bra med fördjupningen för elever som har kommit lite längre. 
Roger
Lärare Idrott & hälsa gymnasiet, NIU
Created with