Kostnadsfritt hälsoprojekt för skolor

Vi är oerhört glada att kunna erbjuda ett fantastiskt upplägg för att kunna arbeta strukturerat med hälsa i skolan. Tack vare stödet från Skandia Ideér för livet så har vi möjligheten att erbjuda detta helt kostnadsfritt. De första 20 skolorna som anmäler sig får delta i hälsoprojektet helt utan kostnad. 

FULLBOKAD

Anmäl er gärna till vår reservlista eller kontakta oss på info@motusvitae.se 

Drag to resize
Drag to resize
Drag to resize

Så här går det till

Projektet ger er skola ett strukturerat pedagogiskt upplägg med  ökad hälsa för era elever. Dessutom kan hälsosatsningen upprepas varje år och på så vis bli etablerat. Materialet och utbildningen riktar in sig mot pedagoger som undervisar i årskurserna 4-6 och deras elever. 

Webbinarium 2 oktober

Alla skolor som är med i projektet bjuds in till ett gemensamt webbinarium. Skolorna kan välja att endast delta med sin projektgrupp (ex elevhälsan, pedagog och skolledning) eller ge möjlighet för all personal att delta. En kortare utbildning där vi tar del av forskningen, får konkreta lösningar samt får information om hur projekttiden kan användas på bästa sätt. 

Hälsa i skolan

Skolans pedagoger får tillgång till den digitala utbildningen "Hälsa i skolan". Här finns fördjupningen i form av filmmaterial med andra pedagoger, forskare, konkreta lösningar, pedagogiska varianter, forskning etc. Skolor får även tips om hur man kan strukturera pedagogernas utbildning (personalmöten, studiedagar etc) men varje skola får själv bestämma hur man lägger upp webbutbildningen.

Värsta bästa hälsan

När pedagogernas utbildning är genomförd så är det dags för eleverna att kliva in i utbildningen. Via e-boken "Värsta bästa hälsan" får eleverna kunskap om sömn, skärmar, stillasittande, kost, mobiltelefoner, rörelse/fysisk aktivitet m.m. Vi rekommenderar att man arbetar med e-boken ämnesövergripande. (Ex. sv, idrott/hälsa, hemkunskap, elevhälsan.) Lärarhandledning ingår.

Avslutande webbinarium 22 april

Vi summerar och värderar varandras projekt via tvärgrupper och workshops. Vad kunde gjorts annorlunda, vad fungerade bra, elevernas input, hur gjorde andra skolor. Vi diskuterar också hur en fortsättning kan se ut och hur man går från projektform till en återkommande strukturerad hälsosatsning på hälsa i skolan. 
Drag to resize
Drag to resize
Drag to resize
Drag to resize

FULLBOKAD
Anmäl er till vår reservlista

Kostnadsfritt för de första 20 skolorna!

Har du frågor kring hälsoprojektet?
Maila oss!
info@motusvitae.se

Created with